DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Hem / Nyheter / ↓

Bouppteckning med Dokum – Så går det till!

Av: Dokum.se

Få hjälp med bouppteckningen

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder – Du kan givetvis få hjälp med detta.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Bouppteckning ska skickas inom fyra månader

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen. Skatteverket skickar brevet tidigast tre veckor efter dödsfallet.

Bouppteckningen ska innehålla följande:

  • själva bouppteckningen i original
  • en vidimerad kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet)
  • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande
  • fullmakt i original (om det finns en fullmakt).

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen

Det händer att den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan. Om den avlidna personen var gift eller registrerad partner ska man ta hänsyn till hans eller hennes andel av de gemensamma tillgångarna när man räknar ut om dödsboanmälan kan vara aktuell.

Anstånd

Behöver ni söka anstånd ska det göras inom tre månader efter dödsfallet. Ansök genom att ringa eller skriv till oss och förklara varför bouppteckningen inte kan göras. Har du frågor om bouppteckning ska du ringa Skatteupplysningen 0771-567 567.

Få hjälp med en bouppteckning

För att erhålla hjälp med en bouppteckning så klickar du här.

Taggar:

Dokum.se

Avtal, dokument, PDF-mallar och mycket mer.
från 79
kr
  • Avtal
  • Fullmakt
  • Intyg
  • Medgivanden
  • Och mycket mer