DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Hem / Nyheter / ↓

Kan inte betala min hyra? Vad händer nu?

Av: Dokum.se

Kan du inte betala fakturan för din hyresrätt i tid? Läs då mer här!

Bestämmelser kring förhållanden mellan en hyresvärd och en hyresgäst finns i 12 kap. jordabalken. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka är hyresrätten förverkad och hyresvärden får då säga upp avtalet till omedelbart upphörande oavsett om hyrestiden är bestämd eller obestämd, 12 kap. 42 § 1.p jordabalken. Om hyresvärden på denna grund säger upp avtalet upphör hyresavtalet att gälla genast. Betalar hyresgästen dock hyran innan hyresvärden säger upp hyresavtalet är hyresgästen inte skyldig att lämna sin bostad, 12 kap. 43 § 1.st jordabalken. Hyresgästen kan alltså inte skiljas från lägenheten om rättelse vidtas innan hyresvärden hinner säga upp avtalet.

Vet du om att du inte kan betala hyran i tid? Begär då uppskov med betalningen för din hyresrätt!

Om du redan nu vet om att du inte har möjlighet att betala hyran så rekommenderar vi att du begär uppskov med att betala hyran.

Klicka här för att begära uppskov.

Fyll i samtliga efterfrågade uppgifter och beskriv din situation tillsammans med varför du inte har möjlighet att betala för hyran just nu.

Om hyran inte betalas i tid?

Bestämmelser kring förhållanden mellan en hyresvärd och en hyresgäst finns i 12 kap. jordabalken. Om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka är hyresrätten förverkad och hyresvärden får då säga upp avtalet till omedelbart upphörande oavsett om hyrestiden är bestämd eller obestämd, 12 kap. 42 § 1.p jordabalken. Om hyresvärden på denna grund säger upp avtalet upphör hyresavtalet att gälla genast. Betalar hyresgästen dock hyran innan hyresvärden säger upp hyresavtalet är hyresgästen inte skyldig att lämna sin bostad, 12 kap. 43 § 1.st jordabalken. Hyresgästen kan alltså inte skiljas från lägenheten om rättelse vidtas innan hyresvärden hinner säga upp avtalet. Om hyresvärden har sagt upp avtalet med anledning av den försenade hyresbetalningen kan lägenheten återvinnas om hyresgästen betalar eller om hyran deponeras hos Länsstyrelsen, 12 kap. 44 § jordabalken. Hyresgästen måste dock inom tre veckor betala hyran för att hyresgästen ska kunna återfå lägenheten. Tiden börjar löpa från att uppsägningen har mottagits och hyresgästen däri har blivit underrättad om hur han eller hon har möjlighet att få tillbaka hyresrätten. Hyresvärden har även skyldighet att meddela socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen om uppsägningen och anledningen till denna innan tre veckors fristen börjar löpa. Anledningen till varför socialnämnden ska underrättas är för att kommunen har möjlighet att betala en förfallen hyra för att på så sätt undvika att människor riskerar att bli bostadslösa. Hyresgästen får inte skiljas från lägenheten om socialnämnden tar på sig betalningsansvaret för hyran, 12 kap. 44 § 4.st jordabalken.

Kontakta din hyresvärd!

Fyll som sagt i en begäran om att få betala hyran senare genom att klicka här.

Vi rekommenderar alltid hyresgäster att ha en dialog med sin hyresvärd för att på så sätt i största möjliga mån undvika att bli vräkt och missta sin hyresrätt.

Taggar:

Dokum.se

Avtal, dokument, PDF-mallar och mycket mer.
från 79
kr
  • Avtal
  • Fullmakt
  • Intyg
  • Medgivanden
  • Och mycket mer