DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Aktiebok mall för ditt företag

329 kr

Köp aktiebok i excel format. Ladda ner direkt efter betalning samt erhåll en nedladdningslänk till din e-postadress som du uppger i beställningen.

Mer information

Vad är en aktiebok?

En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget. Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok.

Den första versionen av aktieboken ska upprättas samtidigt som företaget grundas. Aktieboken ska kontinuerligt uppdateras med aktuell information om företagets aktieägare så fort det sker någon förändring.

Vad används aktieboken till?

Aktieboken fungerar som underlag för att bolaget, aktieägarna och andra ska kunna avgöra ägarförhållandena i bolaget.

Hur länge ska en aktiebok hållas uppdaterad?

Aktieboken ska upprätthållas så länge bolaget är verksamt och ska bevaras i minst tio år efter bolagets upphörande.

När behöver man ändra i aktieboken?

För aktiebolag som är kunder till oss, dvs. avstämningsbolag, uppdateras aktieboken omgående vid alla förändringar i ägarstrukturen, t.ex. när en aktie säljs eller en ägare byter adress. Aktiebolag som inte är kunder till oss måste själva se till att uppdatera aktieboken vid förändringar.

Vilka typer av ägare står med i en aktiebok?

Fysiska och juridiska personer som äger aktier i företaget ska finnas med i aktieboken.

För avstämningsbolag gör man skillnad på ägarregistrerade och förvaltarregistrerade aktier, dvs. att aktierna antingen är registrerade i ägarens namn eller i en förvaltares namn i ägares ställe.

Information från Bolagsverket

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Den ska upprättas så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden.

I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Bolagsverket registrerar inte aktieägare i ett aktiebolag. Men när det gäller flesta typerna av juridiska personer (inklusive de flesta aktiebolag) registrerar vi den eller de som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen, den som är verklig huvudman.