DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Anställningsintyg – bevis på tidigare eller pågående anställning

299 kr

Anställningsintyg för er som behöver styrka anställningen. Ett anställningsintyg är ett intyg som den anställde när som helst kan begära från arbetsgivaren. Intyget kan exempelvis användas som referens för att ansöka om lån eller vid en anställningsprocess. Intyget innehåller arbetsgivarens namn, anställningsdatum och befattning. Både anställningstid och vilka befattningar den anställda haft hos arbetsgivaren intygas.

Mer information

Anställningsintyg

Det finns ingen färdig definition av begreppet men så här skulle det kort kunna beskrivas, sett till hur det används i allmänhet:

  • Ett skriftligt dokument till en nuvarande eller tidigare anställd, signerat av närmaste chef eller någon högre upp i organisationen.

  • Bevis på en pågående eller avslutad anställning.

 

Det kan vara lätt att blanda ihop anställningsintyg med anställningsbevis, men de är inte samma sak. Anställningsbeviset är ditt anställningsavtal – självaste kontraktet, och därmed en juridiskt bindande handling. Och även om vissa uppgifter i dessa två handlingar vara de samma, men ett anställningsintyg är däremot inget avtal.

Vilken betydelse har innehållet?

Man kan dela upp informationen i ett par kategorier där den första handlar om att bevisa att du varit/är anställd någonstans, och i vilken omfattning.

Uppgifter kring tid och omfattning

Arbetsgivare kan också vilja se bevis på att du hållit dig sysselsatt, med jobb, studier eller annat meriterande istället för att bara ha gått och drällt i väntan på bättre tider.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Dessa uppgifter är ryggraden för dina kommande jobbansökningar. Här intygar nämligen arbetsgivaren både din erfarenhet av vissa arbetsuppgifter och ditt ansvar för något. När du söker nya jobb så är det främst dessa bitar som du lyfter fram och ska imponera med. Med andra ord är det viktigt att väl beskriver vad du arbetat med och ansvarat för.

När du begär ett anställningsintyg så finns en smal chans att du får eller kan be om möjligheten beskriva dessa bitar själv. Detta kan rentav hjälpa den chef som inte har full koll på ditt jobb och/eller inte så mycket tid över att skriva. Skriver du kort, koncist och sanningsenligt utan att försköna så kan chefen välja att använda din text med smärre justeringar, och sedan skriva under. Den här lösningen hjälper dig få med viktiga kompetenser som du vill att nästa arbetsgivare ska få upp ögonen för.