DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Anställningstillstånd (Minderåriga)

289 kr

Samtycke till anställning för vårdnadshavare som ger sitt minderåriga barn tillåtelse att ingå anställningsavtal. Fyll i formuläret. Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna undertecknar sedan handlingen som styrker att det minderåriga barnet (under 18 år) får jobba.

Mer information

Samtycke till anställning för vårdnadshavare som ger sitt minderåriga barn tillåtelse att ingå anställningsavtal.

För barn som önskar ingå ett avtal med valfri arbetsgivare kan här få tillstånd från vårdnadshavarna att ingå en anställning.

I föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om arbetstider. När det inte står något särskilt i föreskrifterna så gäller arbetstidslagen även för minderåriga.

Undantag från reglerna i arbetstidslagen kan göras genom kollektivavtal. Kollektivavtal kan dock inte ersätta reglerna i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö. Reglerna för arbetstider gäller både arbetsgivare och uppdragsgivare. För lärlingar finns särskilda regler.

Om det minderåriga barnet har flera arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det betyder att när du/arbetsgivaren räknar ut den minderåriges arbetstid måste man dra ifrån tid som den minderåriga har arbetat för någon annan.

Det är därför viktigt att när en minderårig ska anställas att man frågar om han eller hon arbetar för någon annan, praktiserar eller går lärlingsutbildning. Man behöver också ta reda på när och hur mycket den minderåriga i så fall arbetar eller praktiserar hos någon annan för att säkerställa att rätt antal timmar kan delas ut till det minderåriga barnet.