DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Avtal om ensam vårdnad

*” anger obligatoriska fält

1
2
Förälder 1
Uppge fullständig adress. Ex. Sverigegatan 11, 12345 Stockholm
Förälder 2
Uppge fullständig adress. Ex. Sverigegatan 11, 12345 Stockholm
Gemensamma barn
Gäller avtalet för flera barn så går det bra att fylla i flera barns namn och personnummer här nedan
Vårdnad
Föräldrarna har i samförstånd överenskommit att juridisk vårdnad av gemensamma barn skall inneha av*
Boende
Föräldrarna har överenskommit att det är till barnets/barnens främsta intresse att vara stadigvarande boende hos*
Underhålls- och barnbidrag
Föräldrarna, som har gemensamvårdnad, har enats om att barndbidraget skall utgå till*
Plats för egna villkor, exempelvis hur umgänget ska regleras vardagligen, under storhelger & lov samt hur eventuell hämtning och lämning ska regleras och vem som står för kostnader

189 kr

Avtal om ensam vårdnad för dig som önskar ha vårdnaden över de gemensamma barnen du har med din partner. Avtalet fungerar också som ett vårdnad och umgänges avtal för de som skriftligen vill ha ett avtal där vårdnaden delas mellan föräldrarna.

Mer information

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni skriva ett avtal online. Avtalet är då giltigt och gäller omgående efter att samtliga parter har undertecknat avtalet om vårdnaden av de gemensamma barnen.

Att vara överens för barnens bästa är att föredra; skriv ett avtal för barnens skull.

Skulle ni trots allt inte vara överens om vårdnaden för de gemensamma barnen?

Om ni som föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende eller rätt till umgänge kan ni få hjälp av kommunen. Om ni inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut.

I första hand skriver vårdnadshavarna ett avtal online och i andra hand kontaktar ni kommunen (inte domstol)

Från och med 1 mars 2022 måste du som barnets förälder i regel först ha deltagit i informationssamtal hos kommunen för att det ska vara möjligt att inleda en process i domstol. Det innebär att innan du går till domstol med en vårdnadstvist ska ni föräldrar försöka lösa konflikten med hjälp av kommunen. Ofta är det en avdelning som kallas familjerätten som genomför ett informationssamtal med er. Det är ett bra sätt att försöka hitta vägar för att komma överens om det som gäller era barn. Du som vårdnadshavare har alltid rätt att få ett samtal om du begär det. Efter samtalet utfärdas ett så kallat samtalsintyg som används om föräldrarna ändå inte kommit överens och väljer att lämna ärendet till domstol.