DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Brukarkort-avtalet

450 kr

Brukarkort används när någon kör en bil eller annat fordon som är lånat. (Denna tjänst erbjuds i samarbete med Brukarkort.se)

Mer information

Fordon som lånas ut – Kör du en bil inom Sverige som är lånad?

Att tydligt dokumentera vem som använder fordonet är användbart i många situationer. I flera fall kan du komma att behöva styrka att ett fordon nyttjas genom utlåning. Exempel på situationer är vid:

  • beviskrav i domstol
  • poliskontroll i Sverige
  • utmätning av Kronofogden
  • boendetillståndsparkering
  • bostadsrättsföreningens parkering
  • kontakt med myndigheter
  • praxis för företagsbilar
  • praxis för förmånsbilar

Ett betydande problem uppstår när Kronofogden och polisen beslagtar ett fordon, eftersom ansvaret att bevisa ägandet av fordonet alltid ligger på både föraren och ägaren. I rättsliga ärenden är det avgörande att kunna verifiera köpet av bilen med användarens pengar, tydligt påvisa att fordonet har lånats ut, och kunna tillhandahålla relevant dokumentation såsom köpekontrakt och eventuella låneavtal.

Fullmakt köra någon annans bil utomlands ?

I vissa andra länder utförs kontroller av myndigheter för att verifiera om föraren har fått ägarens tillstånd att föra ut fordonet från Sverige och nyttja den i landet.

Det finns information som tyder på att spansk polis och tullverk genomför noggranna kontroller av fordon som har utlånats, särskilt vid gränserna. Inom de spanska gränskontrollerna finns det uppgifter som indikerar att spanska myndigheter önskar att få presenterat ett bevis på att bilen har utlånats, vilket underlättar och formaliserar processen med myndighetskontrollerna.

Det är vanligt att länder kräver skriftlig dokumentation som styrker förarens rätt att använda ett fordon. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje land har sina egna specifika lagar och rekommendationer när det gäller att ta med en bil över gränserna.

För att säkerställa att du uppfyller de krav som gäller i det land du planerar att besöka, är det bäst att ta kontakt med myndigheterna i det specifika landet för att få information om vilken skriftlig dokumentation som kan krävas.

Om din resa innebär att du passerar genom flera länder, bör du vara medveten om att du kan behöva kontrollera med myndigheterna i varje land längs din resväg för att garantera att du uppfyller deras individuella krav.

Fullmakt köra en tjänstebil utomlands ?

Du som ska köra en tjänstebil utomlands och vill styrka det med ett tillstånd från företaget som säger att du får köra bilen för affärsändamål utanför Sverige – kan skaffa ett brukarkort.

I enlighet med EU bestämmelser behöver du på papper visa vad du arbetar med i det berörda EU-landet för att få köra en tjänstebil regelbundet i landet. Vill du lägga till dina arbetsuppgifter i brukarkortet behöver du kontakta oss så lägger vi till det manuellt.

Om du regelbundet kör till andra EU-länder för arbete är det sannolikt att du vid någon tidpunkt kommer att stöta på en poliskontroll. Under sådana omständigheter bör du vara beredd att visa upp en kopia av ditt anställningsavtal eller annan relevanta handlingar, såsom ett brukarkort, som tydligt anger dina arbetsuppgifter i det specifika EU-landet.

Enligt den officiella webbplatsen för EU kan frågor angående ditt tillstånd att köra en tjänstebil i ett annat land ifrågasättas, särskilt om körningen sker på natten eller under helgen.