DOKUM

Avtal. dokument m.m
Leverans inom 24h

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Hämtningstillstånd av barn från förskola

399 kr

Skicka in ett färdigskrivet hämtningstillstånd till förskolan när tiden inte räcker till. Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna undertecknar hämtningstillståndet som sedan ges in till förskolan för registrering. Huvudansvaret för barnet på förskolan har föräldrarna/vårdnadshavarna men ibland önskar man ta hjälp av övriga syskon eller andra familjemedlemmar för att dessa ska kunna hämta barnet från förskolan. Tänk på att när du beställer ett hämtningstillstånd så utgör förskolan ifrån att ansvaret för barnet inte längre ligger hos de när barnet hämtas av någon annan.

Skicka in ett färdigskrivet hämtningstillstånd till förskolan när tiden inte räcker till

Föräldrar behöver ibland hjälp med att hämta sitt barn från förskolan. Fyll då i formuläret för hämtningstillstånd av barn från förskola för att få ett färdigställt hämtningstillstånd som sedan undertecknas av föräldrarna och lämnas in till förskolan.

Hämtningstillståndet beställs snabbt och enkelt på webbplatsen och inom kort skickar vi sedan över hämtningstillståndet till den e-postadress du uppger i beställningen. Finns det bara en vårdnadshavare så uppger du det i din beställning i övrigt uppger du att det finns två vårdnadshavare.

I hämtningstillståndet finns följande villkor antecknat;

Jag/vi känner till att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna är ansvarig för hämtning av sitt barn. Om minderårig eller vuxen person hämtar barnet tar förskolan inget ansvar för händelser på väg från förskolan. Pedagogerna på förskolan fråntas härmed ansvaret för barnet vid hämtning av minderårig person. Vårdnadshavaren/vårdnadshavarna övertar ansvaret för sina barn när de lämnar förskolan.

Fyll i beställningsformuläret för att beställa vald juridiskt avtal, exempel, dokument, handling, PDF-mall, mall, m.m. Vi kommer sedan att kontrollera så att din beställning är korrekt och därefter sända över beställd handling till den e-postadress du uppger i din beställning.

Dokum.se gör det enkelt för dig som snabbt och enkelt behöver korrekta handlingar i det som passar in i ditt ärende. Sök i vår webbplats för att hitta det dokument som passar just för dig.

Du behöver inte leta runt. Dokum.se har avtalet, dokumentet, handlingen, PDF-mallen, mallen, m.m. Du hittar allt i webbutiken.