DOKUM

Avtal. dokument m.m
Leverans inom 24h

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Medgivande försäljning av fastighet

189 kr

Huruvida samtycke krävs i samband med försäljning är viktigt att hålla koll på, för att undvika att problem uppstår i att fullfölja en affär. Att översiktligt veta när samtycke krävs är bra. Det finns mycket att tänka på vid försäljning av en fastighet, bostad, villa, lägenhet, bostadsrätt och det är viktigt att det blir rätt. Medgivande försäljning av villa. Medgivande försäljning av hus.

Medgivande försäljning av fastighet

Att hålla med eller samtycka till att den fastighet som ska säljas också faktiskt får säljas. Ett medgivande styrker att samtliga inblandade har givit rätt till säljaren att sälja fastigheten på valfritt sätt.

Det rekommenderas att samtliga inblandade personer ger sitt medgivande till försäljningen för att i framtiden undvika rättsliga processer samt komplikationer som hade kunnat undvikits genom att underteckna ett medgivande för försäljning av fastigheten.

Fyll i beställningsformuläret för att beställa vald juridiskt avtal, exempel, dokument, handling, PDF-mall, mall, m.m. Vi kommer sedan att kontrollera så att din beställning är korrekt och därefter sända över beställd handling till den e-postadress du uppger i din beställning.

Dokum.se gör det enkelt för dig som snabbt och enkelt behöver korrekta handlingar i det som passar in i ditt ärende. Sök i vår webbplats för att hitta det dokument som passar just för dig.

Du behöver inte leta runt. Dokum.se har avtalet, dokumentet, handlingen, PDF-mallen, mallen, m.m. Du hittar allt i webbutiken.