DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Medgivande från granne

*” anger obligatoriska fält

1
2
Härmed intygas att jag/vi, fastighetsägare
Medger att min/vår granne
ÅÅÅÅ streck MM streck DD

189 kr

Ett grannemedgivande ska du skaffa från din granne när du ska utföra något på tomten inom en gräns på 4.5 meter som inte kräver bygglov. Grannars rätt att lämna synpunkter. Som granne har du ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende. Men det är alltid bygg- och miljönämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. När det gäller ett bygglovsärende ska berörda grannar få säga vad de tycker innan beslut fattas. Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 meter) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att ske som ska höras. Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda.

Mer information

Ett så kallat grannemedgivande – vad är det?

Ett grannemedgivande ska du skaffa från din granne när du ska utföra något på tomten inom en gräns på 4.5 meter som inte kräver bygglov. Du kan också skaffa ett grannemedgivande när dina grannar ska ges möjlighet att ge sina synpunkter på det du vill bygga. De behöver också godkänna vissa bygglov innan du får bygga. Deras åsikter vägs sedan in i den totala bedömningen.

En granne ska få möjlighet att lämna synpunkter:

vid ansökningar om förhandsbesked

vid ansökningar som gäller nybyggnader och större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område

för ansökningar som inte följer detaljplanen

när ansökningar gäller byggåtgärder närmare tomtgränsen är 4,5 meter och det saknas bestämmelser i detaljplanen för hur nära gränsen man får bygga.

Medgivande för bygge nära tomtgräns

När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar. Du som byggherre ansvarar för att prata med dina grannar och inhämta ett skriftligt godkännande för att det ska vara dokumenterat och kunna bevisas.