DOKUM

Direktleverans av avtal. dokument m.m.

E-post leverans

Leverans inom 24h

Betala med Klarna

E-post leverans

Leverans inom 24h

Dokument, avtal m.m

Resetillstånd för barn

740 kr


Beställ ett resetillståndet för minderåriga från officiella Utrikesgruppen. 

Ska ett barn resa utomlands så kan du här beställa ett resetillstånd för minderåriga som reser utomlands. Det går snabbt och är enkelt att beställa ett resetillståndet från oss på Dokum.

Mer information

Här förklarar vi vad ett resetillstånd för barn är

Ett resetillstånd för barn är ett reseintyg för minderåriga barn där vårdnadshavarna intygar att det gemensamma barnet får resa på de villkor som anges i handlingen. I resetillståndet för barn ska det framgå vilka vårdnadshavarna är tillsammans med deras personuppgifter samt uppgifter om barnet som ska resa utomlands. Uppgifter som behöver uppges är vart barnet reser samt under vilken tid. I många fall får barnet även resesällskap av någon vuxen och då behöver medresenärens uppgifter uppges.

Många länder, flygbolag, tullpersonal samt andra intresseorganisationer har krav på att ett intyg om att det minderåriga barnet får resa kan styrkas i ett resetillstånd för barn. Finns inte ett resetillstånd för barn som styrker resan så kan det minderåriga barnet nekas inträde till destinations landet.

Officiella Utrikesgruppen utfärdar Dokums resetillstånd för barn.

– Med Utrikesgruppen får du det välkända och erkända resetillståndet för barn

– Korrekt juridiskt skriven av Utrikesgruppen

– Handlingen ges ut i svenska och engelska i ett och samma dokument

– Resetillståndet för barn kan uppvisas världen över

– Var ute i god tid när du beställer ett resetillstånd

– Barnet reser tryggt med Utrikesgruppens resetillstånd

När behövs ett resetillstånd för barn och när gäller handlingen?

Resetillståndet för barn gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Ett resetillstånd för barn är en tillstånd som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i resetillståndet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Resetillståndet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan. Detta har de flesta länder som krav.

Resetillståndet för det minderåriga barnet ska skrivas under av föräldrarna och bevittnas av två valfria personer. Du har även möjlighet att kontrollera med myndigheterna eller med ländernas ambassad eller konsulat om vad som gäller.

Resetillstånd för underåriga mall

Mall för resetillståndet ges ut i samarbete med officiella Utrikesgruppen, du kan dock köpa handlingen direkt från Dokum. Tänk dock på att det är Utrikesgruppen som sedan framställer resetillståndet till dig och skickar resetillståndet till den e-postadress du uppger i beställningen.

Undrar du över något?

Hör gärna med Utrikesgruppen direkt eller kom i kontakt med oss.